Polityka prywatności Spiżarnia SP. Z O.O. SP. j.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. k. przetwarzana dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Spiżarnia Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Lublinie (20-150 Lublin, ul. Bursaki 14), KRS 0000710527 („Spiżarnia” lub „Administrator”). Spiżarnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod iod@spizarnia.co.uk.

  1. NABYWCY PRODUKTÓW NA WWW.SPIZARNIA24.COM (dalej: „Platforma Sprzedażowa”) I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

  1. realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w przypadku pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli Klienta, wyznaczonych do realizacji umowy – umożliwienie realizacji umowy z Klientem, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. prowadzenie działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Klienta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Klienta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE PROFIL SPIŻARNI NA WWW.FACEBOOK.COM/SPIZARNIALUBLIN/

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

– prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W określonych sytuacjach dane są współadministrowane przez Spiżarnię i portal Facebook (więcej informacji na https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing).

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

ADRESACI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ SPIŻARNIĘ

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

KONTRAHENCI (W TYM DOSTAWCY PRODUKTÓW I USŁUG DO SPIŻARNIA) I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

realizacja umowy z Kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem –  w zależności, który okres jest dłuższy. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

POZOSTAŁE OSOBY WCHODZĄCE W INTERAKCJE Z SPIŻARNIA, W TYM ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA WWW.SPIZARNIA.CO.UK/INDEX.PHP/KONTAKT/ ORAZ KORZYSTAJĄCE ZE STRONY WWW ADMINISTRATORA

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

zapewnienie funkcjonalności strony internetowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych:

Co do zasady dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

PRZETWARZANIE DANYCH Z COOKIES na WWW.SPIZARNIA24.COM  ORAZ WWW.SPIZARNIA.CO.UK

Definicja i sposób działania plików cookies

Podczas korzystania z niektórych funkcji Platformy Sprzedażowej oraz www.spizarnia.co.uk, serwer i oprogramowanie Platformy Sprzedażowej oraz www.spizarnia.co.uk mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze użytkownika. Nie zawierają one danych identyfikujących użytkownika Platformy Sprzedażowej czy www.spizarnia.co.uk i na ich podstawie nie można ustalić niczyjej tożsamości. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania użytkownika przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji Klienta czy ułatwione jest korzystanie z Platformy Sprzedażowej poprzez brak konieczności każdorazowego logowania się.

Podczas korzystania przez Klientów z Platformy Sprzedażowej oraz www.spizarnia.co.uk wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie:

cookie sesyjne. Pliki cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia (zamknięcia przeglądarki internetowej) lub wylogowania się z Platformy Sprzedażowej.

cookie tymczasowe. Pliki cookie tymczasowe to pliki przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Klienta.

Platformy Sprzedażowej oraz www.spizarnia.co.uk wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Platformy Sprzedażowej, logowanie do konta Klienta, nawigowanie po serwisie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z Platformy Sprzedażowej jest niemożliwe.

Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Platformy Sprzedażowej. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji.

Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, Klient m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostanie mu wyświetlona spersonalizowana oferta Platformy Sprzedażowej.

pliki  cookies  służące  do  monitorowania  ruchu na  stronie  internetowej, tj.  analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google   w   celu   analizy   sposobu   korzystania   z   serwisu   przez   użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu).  Szczegółowe  informacje  o zakresie i zasadach  zbierania  danych  w  związku  z  tą  usługą  można  znaleźć  pod  linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie

Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies Klient musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień/preferencji przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty na Platformie Sprzedażowej czy www.spizarnia.co.uk. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej, i są zwykle dostępne w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

Pomimo braku możliwości identyfikacji Klienta na podstawie plików cookie, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C‑673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, Spiżarnia może je ujawniać następującym podmiotom:

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,

podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,

firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,

firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,

bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,

firmom prowadzącym działania marketingowe.

podmiotom z grupy, do której należy Spiżarnia, tj.:

a. Spizarnia (UK) Ltd. z siedzibą w: UNIT D1, Nasmyth Business Park, James Nasmyth Way M30 0SF, Eccles, Manchester,

b. Spiżarnia NL Foods B.V. ,Looierij 00004 A, 4762AM Zevenbergen, KVK83341625,  NL 862836207B01

c.Spiżarnia JELENIEWSKI WROŃSKI Spółka Jawna, Bursaki14 20-150 Lublin, NIP: 7123408498

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania swoich danych osobowych,

usunięcia swoich danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),

przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Spiżarni dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na Platformie Sprzedażowej lub/oraz www.spizarnia.co.uk lub dodatkowo innymi kanałami.