1. De termijn voor het indienen van een klacht

Klachten moeten door een klant / verkoopmedewerker binnen 48 uur vanaf het moment van de levering (ook in het weekend) ingediend worden.

Klachtenafdeling verbindt zich ertoe de klacht binnen 5 dagen na de indieningsdatum (exclusief weekends en feestdagen) in behandeling te nemen.

2. Het proces van het indienen van een klacht

2.1
Alle klachten dienen rechtstreeks via het klachtenformulier of bij de verkoopvertegenwoordiger te worden ingediend.

2.2
Een correct ingediende klacht bevat:

  • factuurnummer waarop de klacht betrekking heeft,
  • naam of klantennummer,
  • aanduiding van onregelmatigheden en omstandigheden die de klacht rechtvaardigen,
  • bij melding van schade aan producten, illustratieve foto’s met zichtbare schade, en bij een te korte houdbaarheidsperiode – een foto met zichtbare vervaldatum en productiepartijnummer,
  • in het geval van klachten over producten met fabricagefout, dienen illustratieve foto’s met een zichtbaar productiepartijnummer te worden bijgevoegd.

2.3
Indien de in de melding verstrekte gegevens moeten worden aangevuld, zal de klachtenafdeling de klant / ondernemer vragen om de gegevens desgevallend te vervolledigen.

De klachtenafdeling behandelt de aanvraag binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht in de juiste vorm.

3. Behandeling van klachten

3.1
Gebreken in de levering bij de klant die rechtstreeks door de klant of door de handelaar worden gemeld, worden geverifieerd door het magazijn in Lublin. Vervolgens wordt informatie verzonden naar de persoon die voor de vrijgave van de goederen in het magazijn verantwoordelijk is. Bij de vrijgave van goederen, wordt het moment van het vrijgegeven door een CCTV-camera geregistreerd (de opname bevat het moment waarop de gegeven goederen door de magazijnmedewerker worden gescand en op het pallet geplaatst) of wordt er een foto’s gemaakt van de pallets die voor de gegeven klant zijn voorbereid.

CCTV-opname / een foto van de pallet, waarop het product dat bij de levering als vermist wordt vermeld , is een bewijs dat de goederen bij de klant zijn afgeleverd.

4. Retourneren van de goederen

Alle geretourneerde producten mogen geen ander gebrek bevatten dan het gebrek dat in de klacht wordt vermeld.

5. Slotbepalingen

5.1
Het afgeprijsde product (de prijs zichtbaar op de S-HURT bestellen platform) is niet onderworpen aan een klacht wegens een gebrek dat de korting veroorzaakt.

5.2
Na behandeling van de klacht ontvangt de klant een correctiefactuur of de informatie dat de klacht werd afgewezen.

5.3
Bij geen gronden om de klacht positief gevolg te geven, heeft klachtenafdeling het recht om de ingediende klacht niet in te willigen en af te wijzen.