1. Termin zgłoszenia reklamacji

Czas na zgłoszenie reklamacji przez klienta/przedstawiciela handlowego wynosi 48 godzin od momentu dostawy (wliczając weekendy). 

Dział reklamacji zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni od daty jej zgłoszenia (nie wliczając weekendów i dni wolnych od pracy).

2. Proces zgłaszania reklamacji

2.1
Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane bezpośrednio poprzez formularz reklamacyjny lub do przedstawiciela handlowego.

2.2
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  • nr faktury, której dotyczy reklamacja,
  • nazwę lub nr klienta,
  • informację ze wskazaniem nieprawidłowości oraz okoliczności uzasadniające reklamację,
  • w przypadku zgłaszania uszkodzeń produktów zdjęcia poglądowe z widocznym uszkodzeniem, a w przypadku krótkich dat zdjęcie z widoczną datą przydatności do spożycia oraz numerem partii produkcyjnej,
  • w przypadku reklamacji produktów, które zawierają jakąkolwiek wadę produkcyjną- należy dołączyć zdjęcia poglądowe z widocznym numerem partii produkcyjnej.

2.3
Jeśli podane w zgłoszeniu dane wymagają uzupełnienia, dział reklamacji zwróci się z prośbą do klienta/handlowca o uzupełnienie informacji we wskazanym zakresie.

Dział reklamacji rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia w prawidłowej postaci.

3. Rozpatrywanie reklamacji

3.1
Braki towarów w dostawie u klienta zgłaszane bezpośrednio przez klienta lub przez handlowca są weryfikowane przez magazyn w Lublinie. W dalszej kolejności odsyłana jest informacja do osoby zgłaszającej o wydaniu danego towaru – jeśli towar wydano jest to potwierdzone nagraniem CCTV (nagranie zawiera moment skanowania danego towaru przez magazyniera oraz odkładanie go na paletę danego klienta) lub zdjęciami palet naszykowanych dla danego klienta.

Nagranie CCTV/zdjęcie palety, na której jest widoczny produkt zgłoszony jako   brakujący w dostawie – jest dowodem na to, że towar dla klienta został wydany.

4. Zwroty

Wszystkie zwracane produkty nie powinny zawierać innej wady niż wada zgłoszona w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe

5.1
Towar przeceniony (cena widoczna na platformie do zamówień S-HURT) nie podlega reklamacji z tytułu wady, która spowodowała przecenę.

5.2
Po rozpatrzeniu reklamacji klient otrzyma fakturę korygującą lub informację w przypadku odrzucenia reklamacji.

5.3
Dział reklamacji ma prawo do odrzucenia zgłoszonej reklamacji, jeśli nie ma podstaw do jej pozytywnego rozpatrzenia.